www.bip.gov.pl
Rejestry i ArchiwaDrukuj

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja finansowo ? księgowa
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników ? karty wynagrodzeń
 • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja korespondencji
 • ewidencja materiałowa i magazynowa
 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków wychowanków
 • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno ? epidemiologicznych
 • dziennik zajęć lekcyjnych
 • ewidencja dzieci
 • ewidencja danych o pracownikach
 • rejestr zarządzeń
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych
 • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami
 • kronika
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • ewidencja oprogramowania
Utworzony: 2006-02-15 11:12:31
Opublikowany: 2006-02-15 11:12:37
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 2756 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej